040-5188 533Hämeenkatu 19 A 4b, 15110 Lahti

Kriisi

Kaikki ihmiset kohtaavat erilaisia kriisejä elämänsä varrella. Osa niistä on luonnollisia kehityskriisejä (esim. lapsuudenkodista pois muuttaminen, opiskelun aloittaminen, synnytys, parisuhteenkriisit, työpaikan vaihto, lasten itsenäistyminen), jotka vievät elämässä eteenpäin kohti uusia haasteita. Joskus muutosvaiheetkin voivat tuntua niin ylivoimaisilta, ettei aijemmat selviytymiskeinot riitä.

Omiin reaktioihin vaikuttavat esim.

  • muutoksen merkitys ja mielekkyys itselle / läheisille
  • senhetkiset voimavarat
  • fyysinen ja psyykkinen terveydentila
  • mahdollisuus läheisten tukeen
  • muiden perheenjäsenten tilanne
  • aiemmat elämän kokemukset
  • aiemmista kriiseitä selviytyminen
  • elämäntilanne

Kriisistä selviytyy kohtaamalla ja läpityöskentelemällä ylivoimaisilta tuntuneet kokemukset, joka on keskeistä kriisihoidossa. Tällöin palautuu elämänhallinnan tunne ja kehittyy uusia selviytymiskeinoja.