040-5188 533Hämeenkatu 19 A 4b, 15110 Lahti

Raila Merinen

Raila Merinen

kriisipsykoterapeutti, sairaanhoitaja (psykiatrinen hoitotyö), mielenterveyshoitaja EMDR- terapeutti, Beardslee perheinterventio kliinikko. TEO:n laillistama ammatinharjoittaja, Kelan psykoterapia palvelujentuottaja.

Olen työskennellyt psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa ammattiopintojeni alkuvuosista (1989) lähtien. Kokemusta on kertynyt lasten-, nuorten- ja aikuisten kuntoutus-, kriisi-, psykogeriatrian-, ja psykiatrisilta vastaanotto-osastoilta sekä päihdehuollosta ja sopeutumisvalmennuksesta. 1998 lähtien olen työskennellyt psykiatrisessa avohuollossa psykiatrian poliklinikoilla, josta viime vuodet yleissairaalapsykiatriassa. Vuosien varrella on kertynyt laaja-alainen kokemus erilaisissa kriiseissä eläneiden ja eriasteisesti traumatisoituneiden kanssa työskentelystä yksilö, perhe, verkosto ja yhteisökeskeisesti. Tällä kokemuksella tarjoan palveluja nyt myös yksityisenä ammatinharjoittajana.

Kehittääkseni edelleen ammatillista osaamistani osallistun säännöllisesti erikoisalani koulutuspäiviin ja työnohjaukseen.