040-5188 533Hämeenkatu 19 A 4b, 15110 Lahti

Palvelut

Tilanteen kartoitus, hoidon tarpeen arviointi, hoitosuositus, hoitosuunnitelma yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tarvittaessa ohjaus / neuvonta tarkoituksenmukaisemman tuen / hoidon piiriin. Useimmiten 1-5 käyntiä.

Alkuvaiheen kriisihoito. Psykososiaalinen tuki, tietoa, ohjausta, neuvontaa. Useimmiten 1-2 käyntiä traumaattisen kriisin shokkivaiheessa eli ensimmäisinä päivinä.

Kriisi – interventio. Tietoa, ohjausta, psyykkinen jälkihoito, seuranta. Useimmiten 2-5 käyntiä alkaen traumaattisen kriisin reaktiovaiheessa eli tavallisemmin 1-3 vrk kuluttua tapahtumasta.

Fokusoitu kriisiterapia. Traumaattisen kriisin reaktio- ja läpityöskentely vaiheessa. Useimmiten 1-2 x vko. 10-20 käyntiä. Kun kriisi-interventio ja muu tuki ei ole riittävä apu traumaattisesta kriisistä selviytymiseen.

Post-traumaterapia. Traumaattisen kriisin läpityöskentelyvaiheessa, kun kyseessä on II- tyypin trauma, traumaperäinen stressihäiriö, kompleksinen traumaperäinen stressihäiriö tai dissosiaatiohäiriö, jotka vaativat useimmiten pitkäkestoista hoitoa. Useimmiten 1-3 x vko. vuosia.

Perheinterventio. Perheen kanssa työskentely perheenjäsenen sairastuttua. Tavoitteena muiden perheenjäsenten, erityisesti lasten selviytymisen tukeminen ja tarvittaessa tuen piiriin ohjaaminen. Useimmiten 6 – 10 käyntiä.

Vanhempien ohjauskäynnit. Useimmiten 12 - 20 käyntiä vuodessa.

Työnohjaus. Sopimuksen mukaan, enintään kolme vuotta yhtäjaksoisesti.

Kriittisten tilanteiden stressinhallinta. Työntekijöille traumaattisen stressin purkamiseksi, työkyvyn ylläpitämiseksi.

Konsultointi. Asiakkaan luvalla muille palveluntuottajille esim. lääkärit, terapeutit, työterveyshuolto jne. kun toivotaan laajempaa ymmärrystä asiakkaan tilanteeseen. Useimmiten 1-5 käyntiä.

Koulutus. Pienryhmille, työyhteisöille sopimuksen mukaan.