040-5188 533Hämeenkatu 19 A 4b, 15110 Lahti

Trauma

Trauma määritellään henkiseksi tai ruumiilliseksi vaurioksi ta haavaksi. Sen aiheuttaa traumatisoiva tapahtuma, joka voi olla mikä tahansa yksilön kokema uhkaava tilanne, joka aiheuttaa epätavallisen voimakkaita, normaalia arkea häiritseviä reaktioita, traumaattista stressiä.

Elämässä tapahtuu tällaisia äkillisiä, odottamattomia, ennakoimattomia tapahtumia. Kuten esim. oma tai läheisen vakava sairastuminen, läheisen kuolema, avioero, läheisen itsemurha / -yritys, koulu- / työpaikkakiusaaminen, ryöstö, väkivallan kohteeksi joutuminen, väkivallan näkeminen, raiskaus, insesti, onnettomuudet, luonnonkatastrofit, ns. läheltä piti - tilanteet. Tällaisilla tapahtumilla on traumavaikutus myös paikalla olleisiin, heidän läheisiinsä, yhteisön jäseniin.

Traumatapahtumasta voi selvitä ilman haittaaviksi jääviä reaktioita ajan ja läheisten tuella. Hoitamaton, pitkään jatkuva traumaattinen kriisi ja siihen liittyvä stressi voi aiheuttaa haittaavia muutoksia ihmisen minäkuvassa, ihmissuhteissa, toimintakyvyssä, terveydentilassa, kokemuksesta elämästä kokonaisuutena ja näin kapeuttaa / vaikeuttaa ihmisen elämää ja kehitysmahdollisuuksia, johtaa pysyvään persoonallisuuden muutokseen.

Kriisi- ja traumapsykoterapialla voidaan auttaa traumaattisista kokemuksista kärsiviä. Traumahoidossa on erilaisia menetelmiä eri vaiheisiin, sillä on tärkeää saada oikeanlaista apua oikeaan aikaan. Joten jokaisen ihmisen tilanne on aina arvioitava yksilöllisesti kokonaiselämäntilanne ja terveydentilanne huomioiden. Arviointi vaiheen jälkeen tehdään suunnitelma hoidosta / terapiasta.